Ässien Derek Barachille neljän ottelun pelikielto

15.3.2022
Ässien Derek Barachille neljän ottelun pelikielto

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt Ässien Derek Barachille neljän ottelun pelikiellon 11.3.2022 HPK–Ässät-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: HPK-Ässät
Peliaika: 27.17
Pelipäivä: 11.3.2022

1. Selostus asiasta

Tilannehuoneen raportin mukaan HPK–Ässät-ottelun peliajassa 27.17 Ässien Derek Barach taklaa keskialueella HPK:n Ossi Ikosta. Ottelun tuomarit tuomitsivat tilanteesta Barachille pienen rangaistuksen ja käytösrangaistuksen (2+10) pään tai niskan/kaulan seudulle kohdistuvasta taklauksesta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Barachille ottelurangaistus päähän kohdistuvasta taklauksesta (sääntö 48),

Kurinpitodelegaatio on määrännyt Barachin väliaikaiseen pelikieltoon 12.3.2022 tehdyllä päätöksellä.

Barach on antanut kirjallisen lausuman tilanteesta.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena:

1) aiheutuu kontakti vastustajan päähän,
2) isku kohdistuu valtaosin vastustajan päähän ja
3) taklauksen osuminen päähän oli vältettävissä.

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilanteesta olevat videotallenteet ja lukenut Barachin lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Ässien puolustusalueelta tulee laitaa pitkin purkukiekko keskialueelle, jossa on HPK:n puolustaja Ikonen vastaanottamassa kiekkoa. Barach liikkuu samanaikaisesti hyökkäyssuuntaan pitäen katseensa kiekossa. Samanaikaisesti kun kiekko tulee Ikosen tavoitteluetäisyydelle, Barach kohdistaa Ikoseen taklauksen. Tilanteessa Barach osuu Ikosen päähän ylöspäin nostetuilla käsillä ja ylöspäin suuntautuvasti.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Barachin taklaus täyttää säännön 48 tarkoittaman vastustajaan päähän kohdistuvan taklauksen tunnusmerkistön. Kurinpitodelegaatio ei pidä kuitenkaan taklausta ja kontaktia tarkoituksellisena päähän kohdistettuna iskuna, koska videon ja pelaajan lausuman perusteella Ikosen oleminen Barachin edessä tulee tälle yllätyksenä. Tällä syystä ja koska tilanteessa ei aiheudu loukkaantumista, kurinpitodelegaatio pitää aiheellisena alentaa Barachille määrättävää rangaistua perusmuotoisesta viiden (5) ottelun pelikiellosta yhdellä ottelulla. Barachilla ei ole kurinpitohistoriaa Liigasta.

3. Ratkaisu

Ässien Derek Barachille määrätään neljän (4) ottelun pelikielto. Barach on ollut väliakaisessa pelikiellossa yhden Ässien ottelun ajan, joten hän on vielä kolmen Ässien ottelun ajan pelikiellossa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

14. maaliskuuta 2022

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen