TPS:n Eetu Liukkaalle ei pelikieltoa

11.3.2022
TPS:n Eetu Liukkaalle ei pelikieltoa

Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt TPS:n Eetu Liukkaalle pelikieltoa 9.3.2022 TPS–JYP-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: TPS–JYP
Peliaika: 37.17
Ottelupäivä: 9.3.2022

1. Selostus asiasta

Tilannehuoneen raportin mukaan TPS–JYP-ottelun ajassa 37.17 TPS:n Eetu Liukas taklaa JYPin Severi Lahtista TPS:n hyökkäysalueella. Ottelussa tilanteesta ei tuomittu rangaistusta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Liukkaalle ottelurangaistus pään tai niskan/kaulan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48).

Liukas on antanut kirjallisen lausuman tilanteesta.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena:

1) aiheutuu kontakti vastustajan päähän,
2) isku kohdistuu valtaosin vastustajan päähän ja
3) taklauksen osuminen päähän oli vältettävissä.

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilanteesta olevat videotallenteet ja lukenut Liukkaan lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että TPS:n Liukas paineistaa kiekollista JYPin Lahtista JYPin päädyssä pyrkien taklaamaan tätä. Taklauksessa Liukas aiheuttaa käsivarrellaan osuman Lahtisen päähän seudulle. Pelaajien välillä ei ole juuri muuta merkittävää kontaktia.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että videolta tehtyjen havaintojen mukaan Liukas taklaa Lahtista. Liukkaan käsivarsi osuu videolta tehtyjen havaintojen mukaan ensin Lahtisen olkasuojaan, josta se nousee edelleen ylöspäin osuen Lahtista myös päähän. Kurinpitodelegaatio on arvioinut pääosuman suhteellisen vähäisen voimakkuuden ja osuman tapahtumisen ensin olkapäähän perusteella, ettei Liukkaan taklaus ole ottelurangaistuksen arvoinen teko.

3. Ratkaisu

TPS:n Eetu Liukkaalle ei määrätä pelikieltoa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

10. maaliskuuta 2022

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen