JYPin Jan Scotkalle ei pelikieltoa

11.3.2022
JYPin Jan Scotkalle ei pelikieltoa

Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt JYPin Jan Scotkalle pelikieltoa 9.3.2022 TPS–JYP-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: TPS–JYP
Peliaika: 59.21
Ottelupäivä: 9.3.2022

1. Selostus asiasta

Tilannehuoneen raportin mukaan TPS–JYP-ottelun peliajassa 59.21 JYPin Jan Scotka taklaa siniviivan tuntumassa TPS:n Juuso Pärssistä. Ottelussa tilanteesta tuomittiin 5+PR.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Jan Scotkalle ottelurangaistus pään tai niskan/kaulan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48).

JYP ja Scotka ovat antaneet lausuman tilanteesta.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena:

1) aiheutuu kontakti vastustajan päähän,
2) isku kohdistuu valtaosin vastustajan päähän ja
3) taklauksen osuminen päähän oli vältettävissä.

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilanteesta olevat videotallenteet ja lukenut JYPin ja Scotkan lausumat. Videotallenteen perusteella kurinpitodelegaatio toteaa, että TPS:n Pärssinen hyökkää kiekollisena keskialueella keskikaistaa pitkin. JYPin puolustajat ovat vastaanottamassa takaperinluistelussa hyökkäystä. Juuri ennen siniviivaan Pärssinen syöttää kiekon oikeaan laitaan. Samanaikaisesti syöttämisen kanssa JYPin Scotka pysäyttää vauhtinsa ja valmistautuu taklaamaan Pärssistä. Scotka taklaa Pärssistä suoraan edestäpäin ja hakemalla taklaukseen voiman painopisteensä laskemisella, jonka seurauksen taklaus suuntautuu yläviistoon. Videotallenteen perusteella kurinpitodelegaatio toteaa, että taklauksen voima kohdistuu pääosin Pärssistä ylävartaloon. Lisäksi taklauksesta aiheutuu kontaktia Pärssistä päähän.

Edellä kuvatun taklauksen osalta kurinpitodelegaatio toteaa Scotkan taklauksen olleen normaali edestäpäin kiekollisena pidettävään pelaajan suoritettu taklaus. Taklattu Pärssinen on pää ylhäällä ja tietoinen edessään olevasta JYPin puolustajasta. Edelleen delegaatio kiinnittää huomiota siihen, että Scotka tekee taklauksen ollessaan paikoillaan. Edellä mainitut seikat ja tilanteen kokonaisuutena huomioon ottaen kurinpitodelegaatio toteaa, että Scotkan taklaus ei ylitä ottelurangaistuksen kynnystä, koska taklauksen voima kohdistuu valtaosin ylävartaloon eikä päähän.

3. Ratkaisu

JYPin Jan Scotkalle ei määrätä pelikieltoa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

10. maaliskuuta 2022

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen