Ässien Derek Barachille ei pelikieltoa

19.2.2022
Ässien Derek Barachille ei pelikieltoa

Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt Ässien Derek Barachille pelikieltoa 18.2.2022 SaiPa–Ässät-ottelussa tapahtuneista tilanteista.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: SaiPa–Ässät
Peliaika: 9.00 ja 57.14
Ottelupäivä: 18.2.2022

1. Selostus asiasta

SaiPa–Ässät-ottelun peliajassa 9.00 Ässien Derek Barach taklaa/törmää SaiPan Sergei Monahoviin. Ottelussa tilanteesta ei tuomittu rangaistusta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä ottelurangaistus Barachille päähän kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48).

SaiPa-Ässät ottelun peliajassa 57.14 Ässien Derek Barach taklaa SaiPan Oliver Okuliaria. Ottelussa taklauksesta ei tuomittu rangaistusta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä ottelurangaistus Barachille päähän kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48) tai ryntäyksestä (sääntö 42).

Tilanteet näkyvät ottelun videotallenteelta.

Kurinpitodelegaatio on käsittelyt tilanteet pyytämättä lausumia.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena:

1) aiheutuu kontakti vastustajan päähän,
2) isku kohdistuu valtaosin vastustajan päähän ja
3) taklauksen osuminen päähän oli vältettävissä.

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilanteista olevat videot.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että ajassa 9.00 tapahtuvassa tilanteessa Barach liukuu kohti kiekollista maalin takana olevaa ruuhkatilannetta ja samalla ruuhkasta tulee irtokiekko esille. Barach saa irtokiekon haltuunsa pelaten sen yhdellä kosketuksella eteenpäin kohti kulmaa jatkaen liikettään eteenpäin. Samaan aikaan SaiPan Monahov on liikkunut laitaruuhkasta kohti irtokiekkoa ja Barachin luistelulinjaa. Välittömästi Barachin irtokiekon pelaamisen jälkeen Barachin kahdessa kädessä oleva poikittainen maila osuu matalahkossa asennossa olevaan Monahovin kasvoihin ja tämän jälkeen pelaajien välillä on hallitsematon törmäys.

Kurinpitodelegaatio katsoo, että tilanteessa ei tapahdu Barachin toimesta varsinaista taklausta. Edelleen kurinpitodelegaatio katsoo, että pelaajien välillä tapahtuva kontaktitilanne on enemmin yhteentörmäys eikä taklaus, josta ei ole aiheellista määrätä Barachille ottelurangaistusta huolimatta siitä, että tilanteessa poikittainen maila osuu vastustajan kasvoihin.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että ajassa 57.14 tapahtuvassa tilanteessa Barach luistelee kiekollisena pelaajana laitaa pitkin ja kaartaa hyökkäyssiniviivan ylityksen jälkeen kohden keskikaistaa. Barachia puolustaa takaperinluisteleva SaiPan Okuliar. Keskelle kaartamisen jälkeen Barach ponnistaa itsensä ilmaan kohdistaen samalla taklauksen edessään olevaan SaiPan puolustajaan.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Barachin epätyypillinen taklaus täyttää sinänsä hypyn perusteella ryntäyksen tunnusmerkistön. Toisaalta delegaatio toteaa, että taklauksesta aiheutuva pelaajien välinen kontakti on suhteellisen vähäinen, eikä tilanteessa aiheudu kontaktia Okuliaria päähän. Kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteesta ei ole perusteita määrätä Barachille ottelurangaistusta.

3. Ratkaisu

Ässien Derek Barachille ei määrätä pelikieltoa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

19. helmikuuta 2022

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen