Ilveksen Dominik Masinille yhden ottelun pelikielto

8.12.2021

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt Ilveksen Dominik Masinille yhden ottelun pelikiellon 4.12.2021 Ilves–Tappara-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Ilves–Tappara
Peliaika: 33.40
Pelipäivä: 4.12.2021

1. Selostus asiasta

Ilves–Tappara-ottelun peliajassa 33.40 tapahtuneella pelikatkolla Ilveksen Dominik Masinin ja Tapparan Tyler Morleyn välillä on Ilveksen maalilla kiistatilanne, jonka yhteydessä Masin kaatuu yhdessä linjatuomarin kanssa jäähään. Ottelussa ei tilanteesta tuomittu rangaistusta tuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta. Masinille tuomittiin tilanteessa iso rangaistus ja pelirangaistus väkivaltaisuudesta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut linjatuomariin kohdistuneen teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Dominik Masinille ottelurangaistus tuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta (sääntö 40).

Masin on antanut suullisen ja kirjallisen lausuman tilanteesta. Lisäksi asiassa on kuultu Liigan kurinpitosääntöjen mukaisesti Suomen jääkiekkoerotuomariliiton puheenjohtajaa, joka on antanut kirjallisen lausuman. Lausuma on toimitettu tiedoksi asianosaisille.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Tuomariston koskemattomuuden loukkaamisesta on määrätty sääntökirjan säännössä numero 40. Kyseisessä säännössä on määritelty kolme eri tasolla olevaa tuomariston koskemattomuuden loukkaamisen tasoa. Säännön 40 alakohta numero 4 on säännön tasoista lievin ja sen mukaan pelaajalle, joka tarkoituksellisesti käyttää fyysistä voimaa pelkästään tarkoituksena vapautua tuomarin otteesta pelaajien yhteenoton aikana tai välittömästi sen jälkeen tuomitaan rangaistus tuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta. Liigassa kaikkien säännön 40 sääntökohtien mukaisesta tuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta määrätään aina ottelurangaistus ja pelikieltoa.

Videotallenteelta käy ilmi, että Masinin ja Morleyn välisessä kiistatilanteessa ottelun linjatuomarit menevät pelaajien väliin tarkoituksenaan saada pelaajien välinen yhteenotto loppumaan ennen sen eskaloitumista täysimittaiseksi nyrkkitappeluksi. Linjatuomarien ollessa pelaajien välissä kumpikin pelaaja on vielä kiinni toisessa kiistakumppanissa pyrkien jatkamaan yhteenottoa. Tässä yhteydessä Masin yrittää ensin vielä lyödä Morleytä, mutta Masinin lyöminen keskeytyy. Tämän jälkeen Masin yrittää vielä erittäin aktiivisesti päästä linjatuomarin kiinnipitämisestä ja estämisestä huolimatta Morleyn kiinni. Tässä yhteydessä Masin kaatuu yhdessä linjatuomarin kanssa jäähän ja linjatuomari jää Masinin alle.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että tuomarit ovat osa jääkiekko-ottelua ja samanaikaisesti jäällä pelaajien kanssa. Linjatuomarien ohjeistuksena on mennä pelaajien väliin yhteenottotilanteessa ja pyrkiä estämään niiden eskaloituminen nyrkkitappeluksi. Linjatuomarit altistuvat näissä toimissaan kahakoille, niiden purkamisille ja pienelle painille osallisten pelaajien kanssa. Tilanteet ovat osa pelin luonnetta. Pelin luonteeseen myös kuuluu, että pelaajat kunnioittavat tuomareita työssään: kun linjatuomarit ovat välissä, suurin aggressio loppuu, tuomarien yli ei jyrätä, iskut eivät enää lennä, painissa käytettävä voima jää maltilliseksi – toisin sanoen linjatuomari on fyysisesti koskematon, vaikka sitä kirjaimellisesti ei ihan olekaan. Sääntökirjassa edellä kuvattu kiistoja/tappeluja koskeva periaate tuomarin koskemattomuudesta on huomioitu säännössä 40.4 siten, että pelaajan käyttäessä liiallista fyysistä voimaa pelkästään tarkoituksena vapautua tuomarin otteesta, pelaajalle tuomitaan rangaistus tuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että nyt käsiteltävässä tilanteessa linjatuomari pitää ohjeistuksen mukaisesti Masinia kiinni ja pyrkii siten ehkäisemään tilanteen eskaloitumisen. Toinen linjatuomari on myös pelaajien välissä ja pitää puolestaan kiinni Morleystä. Linjatuomarin kiinnipitämisestä ja välissä olemisesta huolimatta Masin käyttää tilanteessa voimaa tarkoituksenaan vapautua linjatuomarin otteesta ja päästä tappelemaan Morleyn kanssa. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Masinin toiminta aiheuttaa Masinin ja linjatuomarin kaatumisen jäähän.

Kurinpitodelegaatio katsoo, että Masinin edellä kuvattu toiminta rikkoo tilanteessa tuomarin koskemattomuutta säännön 40.4 mukaisesti: Masin pyrkii vapautumaan linjatuomarin otteesta ja lopulta aiheuttaen tämän kaatumisen jäähän. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Masin ei lyö taikka yritä lyödä tuomaria, vaan hän keskeyttää Morleyyn tarkoitetun lyöntiyrityksensä ennen kätensä osumista linjatuomariin. Lisäksi kurinpitodelegaatio toteaa, että Masinin ja linjatuomarin kaatumiseen vaikuttaa myös Morleyn kiinnipitäminen ja vetäminen Masinin vasemmasta kädestä. Tästä huolimatta kurinpitodelegaatio katsoo, että tilanteesta tulee määrätä Masinille ottelurangaistus tuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta säännön 40.4 perusteella. Delegaatio pitää Masinin toimintaa, ottaen huomioon tilanne kokonaisuudessaan, yhden ottelun pelikiellon arvoisena tekona.

3. Ratkaisu

Ilveksen Dominik Masinille määrätään yhden (1) ottelun pelikielto. Masin on pelikiellossa Ilveksen seuraavassa ottelussa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

7. joulukuuta 2021

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen