HIFK:n Jere Innalalle viiden ottelun pelikielto

4.12.2021

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt HIFK:n Jere Innalalle viiden ottelun pelikiellon 1.12.2021 Sport–HIFK-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Sport–HIFK
Peliaika: 13.27
Ottelupäivä: 1.12.2021

1. Selostus asiasta

Sport–HIFK-ottelun peliajassa 13.27 HIFK:n Jere Innala taklaa Sportin Teemu Väyrystä. Ottelussa tilanteesta tuomittiin 2+10 minuutin rangaistus Innalalle pään tai niskan seudulle kohdistuvasta taklauksesta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Innalalle ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Taklauksen kohteena ollut Väyrynen ei loukkaantunut taklauksen seurauksena. Innala on antanut suullisen lausuman.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena:

1) aiheutuu kontakti vastustajan päähän,
2) isku kohdistuu valtaosin vastustajan päähän ja
3) taklauksen osuminen päähän oli vältettävissä.

Lisäksi säännössä 48 on todettu, että sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän tai niskaan/kaulaan tuomitaan rangaistus, jos yksi seuraavista kohdista täyttyy pelaajan taklatessa vastustajaa:

i) Pelaaja kohdistaa minkälaisen iskun millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan päähän tai niskaan/kaulaan tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten käyttäen mitä tahansa ylävartalonsa osaa.
ii) Pelaaja, joka ojentaa ja suuntaa minkä tahansa ylävartalonsa kohdan osuakseen vastustajaa päähän tai niskaan/kaulaan.

Liigassa säännön 48 rikkomisesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR). Ottelurangaistuksen perusteella tulee lisäksi määrättäväksi pelikielto.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja kuullut pelaajan lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että HIFK:n puolustusalueen kulmassa on kiekollinen Sportin Väyrynen, jolle Innala tulee antamaan painetta. Lähestyessään Väyrystä, Innala pyrkii ensin nostamaan mailallaan Väyrysen mailan. Tämä ei onnistu, jonka jälkeen Innala jatkaa tilanteen pelaamista taklaamalla Väyrystä. Taklauksessaan Innala nostaa molemmat kädet ylöspäin ja osuen kädellään Väyrysen niskaan/päähän takaapäin ja aiheuttaen Väyrysen pään osumisen pleksiin.

Innala on lausumassa esittänyt, että käsien nouseminen on ollut seuraus mailapaineen antamisesta.

Videolta tehtyjen havaintojen perusteella kurinpitodelegaatio toteaa, että Innalan taklaukseen liittyvä käsien nouseminen ei liity aiempaan mailapaineen antamisen vaan on taklauksen yhdessä suoritettu tarpeeton teko. Näin ollen ja koske taklauksessa tapahtuu käsien nostamisen johdosta kontakti vastustajan päähän ja vastustajan pään runnominen pleksiä vasten, kyseessä on sääntöjen vastainen päähän kohdistuneesta taklaus.

Liigan hallituksen tekemän päätöksen perusteella selkeä päähän kohdistuva taklaus arvostetaan edelleen viiden (5) ottelun mittaiseksi pelikielloksi. Mikäli taklaajan teko osoittaa moitittavuutta, rangaistusta korotetaan viidestä ottelusta delegaation harkinnan mukaan. Päähän kohdistuvat kontaktit, jotka eivät ole selviä taklaustilanteita tai joissa kontaktin voimakkuus on vähäinen tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moittivuus on vähäinen, voidaan arvioida alle viiden ottelun pelikiellon arvoisiksi, ottaen huomioon kaikki pelitilanteen olosuhteet ja pelaajien toiminta pelitilanteessa.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteessa tapahtuu Innalan suorittama taklaus kiekolliseen vastustajaan, jossa on mukana pelitilanteeseen liittymätön käsien kohdistaminen vastustajan pään/niskan alueelle. Innala aiheuttaa teollaan taklatun pelaajan pään osumisen voimakkaasti pleksiin. Edelleen delegaatio toteaa, että taklaus ei aiheuta vastustajan loukkaantumista. Delegaatio on todennut, että käsien tarkoituksellisen nostamisen perusteella Innalan taklaus on ottelurangaistuksen arvoinen. Edelleen delegaatio on todennut, että taklaus Liigan linjauksen mukaisesti 5 ottelun arvoiseksi, koska taklauksessa ei ole perusteita alentaa eikä toisaalta korottaa rangaistusta. Pelikiellon pituuden osalta delegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä todetut seikat, kuluvan kauden päähän kohdistuneista taklauksista annetut pelikieltojen kestot sekä tilanteen kokonaisuudessaan huomioon.

Innalalla ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa Liigasta.

3. Ratkaisu

HIFK:n Jere Innalalle määrätään viiden (5) ottelun pelikielto. Innala on pelikiellossa HIFK:n viiden seuraavan ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

3. joulukuuta 2021

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen