TPS:n Jack Rodewaldille viiden ottelun pelikielto

30.11.2021

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt TPS:n Jack Rodewaldille viiden ottelun pelikiellon 25.11.2021 TPS–KooKoo-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: TPS–KooKoo
Peliaika: 8.01
Pelipäivä: 25.11.2021

1. Selostus asiasta

TPS–KooKoo-ottelun peliajassa 8.01 TPS:n Jack Rodewald taklaa hyökkäysalueellaan KooKoon Riku Tuomolaa pään alueelle. Ottelussa tilanteesta ei tuomittu rangaistuksia.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Jack Rodewaldille ottelurangaistus päähän kohdistuvasta taklauksesta (sääntö 48).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Taklauksen kohteena ollut Tuomola ei loukkaantunut taklauksen seurauksena. Rodewald on antanut suullisen lausuman.

Rodewald on määrätty kurinpitodelegaation 25.11.2021 tekemällä päätöksellä väliaikaiseen pelikieltoon asian kurinpitokäsittelyn ajaksi. Rodewald on ollut väliaikaisen pelikiellon aikana poissa yhdestä TPS:n ottelusta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena:

1) aiheutuu kontakti vastustajan päähän,
2) isku kohdistuu valtaosin vastustajan päähän ja
3) taklauksen osuminen päähän oli vältettävissä.

Liigassa säännön 48 rikkomisesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR). Ottelurangaistuksen perusteella tulee lisäksi määrättäväksi pelikielto.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja kuullut pelaajan lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteen Tuomola antaa omalla puolustusalueellaan B-pisteen kaarelta lyhyen avaussyötön. Välittömästi syötön antamisen jälkeen karvaava Rodewald taklaa edestäpäin Tuomolaa. Taklaus kohdistuu voimakkaasti Tuomolaa päähän. Kurinpitodelegaatio toteaa, että kyse on sääntöjen vastaisesta päähän kohdistuneesta taklauksesta.

Liigan hallituksen tekemän päätöksen perusteella selkeä päähän kohdistuva taklaus arvostetaan edelleen viiden (5) ottelun mittaiseksi pelikielloksi. Mikäli taklaajan teko osoittaa moitittavuutta, rangaistusta korotetaan viidestä ottelusta delegaation harkinnan mukaan. Päähän kohdistuvat kontaktit, jotka eivät ole selviä taklaustilanteita tai joissa kontaktin voimakkuus on vähäinen tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moitittavuus on vähäinen, voidaan arvioida alle viiden ottelun pelikiellon arvoisiksi, ottaen huomioon kaikki pelitilanteen olosuhteet ja pelaajien toiminta pelitilanteessa.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteessa tapahtuu karvaavan pelaajan suorittama taklaus kiekolliseen vastustajaan, jossa kontakti kohdistuu pelaajan päähän. Edelleen delegaatio toteaa, että taklaus ei aiheuta vastustajan loukkaantumista. Delegaatio on harkinnut, että Rodewaldin taklaus on ottelurangaistuksen arvoinen ja se arvostetaan Liigan linjauksen mukaisesti 5 ottelun arvoiseksi, koska taklauksessa ei ole perusteita alentaa, eikä toisaalta korottaa rangaistusta. Pelikiellon pituuden osalta delegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä todetut seikat, kuluvan kauden päähän kohdistuneista taklauksista annetut pelikieltojen kestot sekä tilanteen kokonaisuudessaan huomioon. Rodewaldilla ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa Liigasta.

3. Ratkaisu

TPS:n Jack Rodewaldille määrätään viiden (5) ottelun pelikielto. Rodewald on kärsinyt pelikiellostaan yhden ottelun väliaikaisen pelikiellon aikana, joten Rodewald on vielä pelikiellossa TPS:n neljän seuraavan ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

29. marraskuuta 2021

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen