Pelicansin Aleksi Laaksolle viiden ottelun pelikielto

26.11.2021

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt Pelicansin Aleksi Laaksolle viiden ottelun pelikiellon 24.11.2021 Sport–Pelicans-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Sport–Pelicans
Peliaika: 18.25
Pelipäivä: 20.11.2021

1. Selostus asiasta

Sport–Pelicans-ottelun peliajassa 18.25 Pelicansin Aleksi Laakso taklaa kiekollisen tilanteen ulkopuolella kiekotonta Sportin Jonne Virtasta. Taklauksesta ei ottelussa tuomittu rangaistusta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Laaksolle ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Taklauksen kohteena ollut Virtanen joutui jättämään ottelun taklauksen johdosta kesken. Laakso/Pelicans on antanut kirjallisen lausuman.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena:

1) aiheutuu kontakti vastustajan päähän,
2) isku kohdistuu valtaosin vastustajan päähän ja
3) taklauksen osuminen päähän oli vältettävissä.

Liigassa säännön 48 rikkomisesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR). Ottelurangaistuksen perusteella tulee lisäksi määrättäväksi pelikielto.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja lukenut pelaajan/seuran lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteen mukaan tilanteessa Pelicans on aloittamassa omalta alueelta hyökkäystään. Samanaikaisesti painottomalta puolelta kohti kiekollista tilannetta / keskialuetta luistelevat lähes rinnakkain Laakso ja Virtanen. Virtasella on katse kiekollisessa pelitilanteessa. B-aloituspisteiden välissä Laakso lopettaa luistelupotkut ja jatkaa liikettään liukuen. Tämän jälkeen Laakso leikkaa Virtasen eteen tehden samalla taklausliikkeen. Kontakti tapahtuu lähes pelkästään Virtasta päähän, eikä pelaajien välillä ole juuri muuta kontaktia. Kurinpitodelegaatio toteaa, että kyse on sääntöjen vastaisesta päähän kohdistuneesta taklauksesta. Viitaten asiassa saatuun lausumaan, delegaatio ei pidä Laakson/Pelicansin lausumassa esitettyä kertomusta tilanteesta uskottavana.

Liigan hallituksen tekemän päätöksen perusteella selkeä päähän kohdistuva taklaus arvostetaan edelleen viiden (5) ottelun mittaiseksi pelikielloksi. Mikäli taklaajan teko osoittaa moitittavuutta, rangaistusta korotetaan viidestä ottelusta delegaation harkinnan mukaan. Päähän kohdistuvat kontaktit, jotka eivät ole selviä taklaustilanteita tai joissa kontaktin voimakkuus on vähäinen tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moittivuus on vähäinen, voidaan arvioida alle viiden ottelun pelikiellon arvoisiksi, ottaen huomioon kaikki pelitilanteen olosuhteet ja pelaajien toiminta pelitilanteessa.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanteessa tapahtuu pelaajan suorittama taklaus kiekottomaan vastustajaan, jossa kontakti kohdistuu pelaajan päähän. Edelleen delegaatio toteaa, että taklaus aiheuttaa vastustajan loukkaantumisen. Delegaatio on harkinnut, että Laakson taklaus on ottelurangaistuksen arvoinen ja se arvostetaan Liigan linjauksen mukaisesti 5 ottelun arvoiseksi, koska taklauksessa ei ole perusteita alentaa eikä toisaalta korottaa rangaistusta. Pelikiellon pituuden osalta delegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä todetut seikat, kuluvan kauden päähän kohdistuneista taklauksista annetut pelikieltojen kestot sekä tilanteen kokonaisuudessaan huomioon. Laaksolla ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa Liigasta.

3. Ratkaisu

Pelicansin Aleksi Laaksolle määrätään viiden (5) ottelun pelikielto. Laakso on pelikiellossa Pelicansin viiden seuraavan ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

25. marraskuuta 2021

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen