Ilveksen Tuomas Salmelalle kolmen ottelun pelikielto

11.11.2021

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt Ilveksen Tuomas Salmelalle kolmen ottelun pelikiellon 6.11.2021 Ilves–Lukko-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Ilves–Lukko
Peliaika: 54.55
Pelipäivä: 6.11.2021

1. Selostus asiasta

Ilves–Lukko-ottelun peliajassa 54.55 Ilveksen Tuomas Salmela taklaa Lukon Scott Pooleya. Ottelussa tilanteesta tuomittiin Salmelalle iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) päähän kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48).

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Salmelalle ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjen vastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän oli vältettävissä. Liigassa säännön 48 rikkomisesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10), iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR). Ottelurangaistuksen perusteella tulee lisäksi määrättäväksi pelikielto.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että IIHF:n määrittämä ja Liigassa käytettävä jääkiekon sääntökirja on uudistettu kuluvalle kaudelle. Yleisesti ottaen uudet säännöt asettavat enemmän vastuuta kiekolliselle pelaajalla huolehtia itsestään ja olla valmiina kontakteihin. Päähän kohdistuvan taklauksen osalta tämä periaate ilmenee siten, että uutena kriteerinä säännön soveltamiseen on tullut arviointi siitä, että olisiko taklauksessa tapahtuva kontakti päähän ollut vältettävissä, kun kuitenkin kiekollisen vastustajan taklaaminen on sallittua.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja kuullut Salmelan lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteen mukaan llveksen puolustusalueen laidassa on kamppailutilanne, josta Pooley saa kiekon haltuunsa ja kääntyy lähteäkseen luistelemaan kohti Ilveksen maalia. Samanaikaisesti Ilveksen painottoman puolen puolustajana tilanteessa pelaava Salmela on liukunut kohti tilannetta ja taklaa kiekollista Pooleya. Taklaus tulee Pooleyn etuviistosta. Taklauksen aiheuttamassa kontaktissa tapahtuu osuma Salmelan olkapäästä Pooleyn päähän ja tämän lisäksi myös vartalokontakti.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Salmelan taklaus kohdistuu ensimmäisenä Pooleya päähän. Edelleen kurinpitodelegaatio toteaa, että vastustajan päähän osuminen olisi ollut vältettävissä suuntaamalla taklaus paremmin vartaloon. Delegaatio toteaa, että taklauksessa on kyse säännön 48 tarkoittamasta vastustajan päähän kohdistuvasta sääntöjen kieltämästä taklauksesta. Delegaatio toteaa myös, ettei Pooleyn peliasento muutu ennen kontaktia merkityksellisesti siten, että se olisi ollut pääosuman syynä.

Liigan hallituksen tekemän päätöksen perusteella selkeä päähän kohdistuva taklaus arvostetaan edelleen viiden (5) ottelun mittaiseksi pelikielloksi. Mikäli taklaajan teko osoittaa moitittavuutta, rangaistusta korotetaan viidestä ottelusta delegaation harkinnan mukaan. Päähän kohdistuvat kontaktit, jotka eivät ole selviä taklaustilanteita tai joissa kontaktin voimakkuus on vähäinen tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moittivuus on vähäinen, voidaan arvioida alle viiden ottelun pelikiellon arvoisiksi, ottaen huomioon kaikki pelitilanteen olosuhteet ja pelaajien toiminta pelitilanteessa.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että pelitilanteessa tapahtuu sinänsä normaali puolustajan suorittama taklaus kiekolliseen vastustajaan. Rangaistavan taklauksesta tekee sen osuminen päähän. Delegaatio on harkinnut, että Salmelan taklaus arvostetaan lievemmäksi kuin 5 ottelun arvoisena, koska Salmela tulee taklaukseen maltillisella vauhdilla edestäpäin ja hän kohdistaa taklauksen vartalolinjaan. Pelikiellon pituuden osalta delegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä todetut seikat sekä tilanteen kokonaisuudessaan huomioon. Kurinpitodelegaatio pitää Salmelan taklausta kolmen ottelun pelikiellon arvoisena. Salmelalla ei ole kurinpitohistoriaa Liigasta.

3. Ratkaisu

Ilveksen Tuomas Salmelalle määrätään kolmen (3) ottelun pelikielto. Salmela on pelikiellossa Ilveksen kolmen seuraavan ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

10. marraskuuta 2021

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen