KooKoon Ville Meskaselle ei pelikieltoa

28.10.2021
KooKoon Ville Meskaselle ei pelikieltoa

Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt KooKoon Ville Meskaselle pelikieltoa 23.10.2021 KooKoo–Tappara-ottelussa tapahtuneesta taklauksesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: KooKoo–Tappara
Peliaika: 50.22
Pelipäivä: 23.10.2021

1. Selostus asiasta

KooKoo–Tappara-ottelun peliajassa 50.22 KooKoon Ville Meskanen osuu/taklaa Tapparan maalin edessä Tapparan Veli-Matti Vittasmäkeä. Ottelussa tilanteesta ei tuomittu rangaistusta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Meskaselle ottelurangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Vittasmäki loukkaantuu tilanteessa.

Meskanen on antanut suullisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän oli vältettävissä. Liigassa säännön 48 rikkomisesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR). Ottelurangaistuksen perusteella tulee lisäksi määrättäväksi pelikielto.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että IIHF:n määrittämä ja Liigassa käytettävä jääkiekon sääntökirja on uudistettu kuluvalle kaudelle. Yleisesti ottaen uudet säännöt asettavat enemmän vastuuta kiekolliselle pelaajalla huolehtia itsestään ja olla valmiina kontakteihin. Päähän kohdistuvan taklauksen osalta tämä periaate ilmenee siten, että uutena kriteerinä säännön soveltamiseen on tullut arviointi siitä, että olisiko taklauksessa tapahtuva kontakti päähän ollut vältettävissä, kun kuitenkin kiekollisen vastustajan taklaaminen on sallittua.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja kuullut Meskasen lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteen mukaan KooKoon hyökkäyksessä siniviivan jälkeen KooKoon pelaaja laukaisee kiekon kohti Tapparan maalia, jonne ovat luistelemassa rinnakkain Tapparan puolustaja Vittasmäki ja KooKoon Meskanen. Pelaajista Vittasmäki on pelin puolella ja yrittäen pysäyttää lavallaan kiekon, mutta se menee Vittasmäen lavan alitse tullen Meskasen eteen. Samanaikaisesti Tapparan maalivahti saa mailallaan estetty Meskaselta kiekon hallintaan saamisen. Vittasmäen ja Meskasen tavoitellessa maalia kohti pelattua kiekkoa, on pelaajien luistelusuunta kohti Tapparan maalia. Kiekon tavoittelutilanteessa Meskasen luistelusuunta kääntyy Vittasmäen suuntaan ja menee Vittasmäen editse tämän jarruttaessa maalin eteen. Tässä yhteydessä Meskasen vasen kyynärvarsi osuus Vittasmäkeä päähän. Pelaajien välillä ei ole muuta kontaktia.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Meskasen kyynärvarsi osuu edellä kuvatussa pelitilanteessa Vittasmäkeä päähän. Delegaatio toteaa, että Meskanen ei tee tilanteessa taklausta eikä myöskään tarkoituksellisesti hae kontaktia Vittasmäkeen. Delegaatio katsoo, että Meskasen suunnan muuttuminen liittyy kiekon tavoitteluun ja edessä olevaan Tapparan maalivahdin ohittamiseen vasemmalta puolen. Osittain pääosuma on seurausta Vittasmäen jarrutuksesta maalin eteen, johon Meskasen ei ehdi reagoida osuman välttääkseen. Edellä mainitulla perusteilla Kurinpitodelegaatio toteaa, ettei Meskanen tee tilanteessa taklausta eikä hänellä ole mahdollisuutta välttää vastustajan päähän osumista. Tällä perusteella tilanteessa ei tapahdu säännön 48 tarkoittamasta vastustajan päähän kohdistuvaa ja sääntöjen kieltämää taklausta.

3. Ratkaisu

KooKoon Ville Meskaselle ei määrätä pelikieltoa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

24. lokakuuta 2021

Liigan Kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen