Jukurien Oskars Batnalle ei pelikieltoa

28.10.2021
Jukurien Oskars Batnalle ei pelikieltoa

Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt Jukurien Oskars Batnalle pelikieltoa 22.10.2021 Jukurit–KooKoo-ottelussa tapahtuneesta taklauksesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Jukurit–KooKoo
Peliaika: 59.28
Pelipäivä: 22.10.2021

1. Selostus asiasta

Jukurit–KooKoo-ottelun peliajassa 59.28, A-piste aloituksen jälkitilanteessa Jukurien Oskars Batna taklaa KooKoon Oskari Mannista. Ottelussa tilanteesta tuomittiin Batnalle iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta. Sääntö 48.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Batnalle ottelurangaistus sääntöjenvastaisesta taklauksesta päähän (sääntö 48).

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena on kontakti vastustajan päähän ja isku kohdistuu valtaosin päähän sekä tällainen osuma päähän oli vältettävissä. Liigassa säännön 48 rikkomisesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR). Ottelurangaistuksen perusteella tulee lisäksi määrättäväksi pelikielto.

Sääntökirjan säännön 42 mukaan ryntäyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa pelaaja joko hyppää taklatakseen vastustajaa, nostaa nopeuttaan ottamalla useita luistelupotkuja välittömästi ennen kontaktia ja / tai luistelee liiallisen matkan ainoana tarkoituksenaan suorittaa tällainen taklaus ja / tai jollain tavoin väkivaltaisesti taklaa vastustajaa. Ryntäys voi tapahtua taklauksena laitaa päin, maalikehikkoa päin tai avojäällä.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteen mukaan KooKoon A-pistealoitusvoiton jälkeen KooKoon puolustaja Manninen lähtee kiekon kanssa luistelemaan laitaa pitkin hyökkäyssuuntaan. Jukurien aloittajana A-pisteellä ollut Batna reagoi Mannisen liikkeeseen lähtemällä luistelemaan tätä kohti. Batna taklaa Mannista voimistaen taklausta selvällä hyppäämisellä. Delegaatio toteaa, että videotallenteiden perusteella Batnan taklaus kohdistuu Manniseen sivusuunnasta ja osuu tätä olkapäähän. Hyppäämisestä huolimatta taklaus ei osu Mannista päähän. Delegaatio toteaa, että Batnan taklaus täyttää hyppäämisen perusteella ryntäyksen tunnusmerkistön ja on siten rangaistava säännön 42 mukaisena ryntäyksenä.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että pelitilanteessa tapahtuu hyppyä lukuun ottamatta taklaus kiekolliseen vastustajaan. Delegaatio on harkinnut, että Batnan ryntäys ei pelitilanne sekä taklauksessa käytetty nopeus ja voima huomioiden ylitä ottelurangaistuksen kynnystä.

3. Ratkaisu

Jukurien Oskars Batnalle ei määrätä pelikieltoa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

22. lokakuuta 2021

Liigan Kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen