Tapparan Santtu Kinnuselle viiden ottelun pelikielto

6.10.2021

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt Tapparan Santtu Kinnuselle viiden ottelun pelikiellon 2.10.2021 KalPa–Tappara-ottelussa tapahtuneesta taklauksesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: KalPa–Tappara
Peliaika: 39.52
Pelipäivä: 2.10­.2021

1. Selostus asiasta

KalPa–Tappara-ottelun peliajassa 39:52 Tapparan Santtu Kinnunen taklaa KalPan Miikka Pitkästä. Ottelussa taklauksesta tuomittiin Kinnuselle 5+PR rangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48).

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Kinnuselle ottelurangaistus päähän kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 48), koska tilanteessa tapahtuu: - suora osuma päähän.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Taklauksen kohteena ollut Pitkänen ei loukkaantunut tilanteessa. Kinnunen on antanut kirjallisen lausuman.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 48 mukaan sääntöjenvastaisella päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa taklauksen tuloksena:

1) aiheutuu kontakti vastustajan päähän,
2) isku kohdistuu valtaosin vastustajan päähän ja
3) taklauksen osuminen päähän oli vältettävissä.

Liigassa säännön 48 rikkomisesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR). Ottelurangaistuksen perusteella tulee lisäksi määrättäväksi pelikielto.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että IIHF:n määrittämä ja myös Liigassa käytettävä jääkiekon sääntökirja on uudistettu kuluvalle kaudelle. Yleisesti ottaen uudet säännöt asettavat enemmän vastuuta kiekolliselle pelaajalle huolehtia itsestään ja olla valmiina kontakteihin. Päähän kohdistuvan taklauksen osalta tämä periaate ilmenee siten, että uutena kriteerinä säännön soveltamiseen on tullut arviointi siitä, että olisiko taklauksessa tapahtuva kontakti päähän ollut vältettävissä, kun kuitenkin kiekollisen vastustajan taklaaminen on sallittua.

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja lukenut Kinnusen lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteen mukaan Pitkänen onnistuu riistämään hyökkäysalueella kiekon, kääntyy kohti Tapparan maalia ja laukaisee B-aloituspisteiden välistä kiekon rannelaukauksella kohti Tapparan maalia. Samanaikaisesti Pitkäsen kiekonriistämisen kanssa tilanteeseen luistelee kulmasta Kinnunen, joka ei ehdi estää Pitkäsen laukaisua. Pitkäsen laukaisuhetkellä Kinnunen on vielä yli mailan mitan päässä Pitkäsestä. Tämän jälkeen Kinnunen kääntää itsensä poikittain ja taklaa vasemmalla olkapäällä Pitkästä. Taklaus osuu pelkästään Pitkästä päähän eikä pelaajien välillä ole juuri muuta kontaktia.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Kinnusen osuu olkapäällään pelkästään Pitkästä päähän. Edelleen kurinpitodelegaatio toteaa, ettei Kinnunen pyri estämään Pitkäsen laukaisua esimerkiksi mailalla kurottamalla vaan vasta laukauksen lähtemisen jälkeen kääntää itsensä poikittain. Kinnusen lausumaan viitaten delegaatio ei pidä Kinnusen toimintaa tilanteessa kontaktin välttämisyrityksenä tai taklauksen keskeyttämisenä vaan nimenomaisena taklauksena Pitkäseen. Kurinpitodelegaatio toteaa myös, että tilanne ei tule Kinnuselle nopeasti vaan hänellä on riittävästi aikaa havaita vastustajan laukaisu ja myöskin se, ettei hän ehdi kontaktiin ennen laukaisua. Delegaatio toteaa, että Kinnunen olisi voinut välttää vastustajan päähän osumisen suuntaamalla taklauksen suoraan vartaloon. Delegaatio toteaa myös, ettei Pitkäsen peliasento muutu ennen kontaktia merkityksellisesti siten, että se olisi ollut pääosuman syynä. Edellä todetuilla perusteilla delegaatio toteaa, että Pitkäsen teossa on kyse säännön 48 tarkoittamasta vastustajan päähän kohdistuvasta sääntöjen kieltämästä taklauksesta.

Liigan hallituksen tekemän päätöksen perusteella selkeä päähän kohdistuva taklaus arvostetaan edelleen viiden (5) ottelun mittaiseksi pelikielloksi. Mikäli taklaajan teko osoittaa moitittavuutta, rangaistusta korotetaan viidestä ottelusta delegaation harkinnan mukaan. Päähän kohdistuvat kontaktit, jotka eivät ole selviä taklaustilanteita tai joissa kontaktin voimakkuus on vähäinen tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moittivuus on vähäinen, voidaan arvioida alle viiden ottelun pelikiellon arvoisiksi, ottaen huomioon kaikki pelitilanteen olosuhteet ja pelaajien toiminta pelitilanteessa.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että pelitilanteessa tapahtuu sinänsä normaali puolustavan pelaajan suorittama taklaus kiekolliseen vastustajaan. Rangaistavan taklauksesta tekee sen osuminen päähän. Delegaatio on harkinnut, että Kinnusen taklaus on ottelurangaistuksen arvoinen ja se arvostetaan Liigan linjauksen mukaisesti 5 ottelun arvoiseksi, koska taklauksessa ei ole perusteita alentaa eikä toisaalta korottaa rangaistusta. Pelikiellon pituuden osalta delegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä todetut seikat, kuluvan kauden päähän kohdistuneista taklauksista annetut pelikieltojen kestot sekä tilanteen kokonaisuudessaan huomioon. Kinnusella ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa Liigasta.

3. Ratkaisu

Tapparan Santtu Kinnuselle määrätään viiden (5) ottelun pelikielto. Kinnunen on pelikiellossa Tapparan viiden seuraavan ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

5. lokakuuta 2021

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen