SaiPan Dominik Lakatosille neljän ottelun pelikielto

6.10.2021

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt SaiPan Dominik Lakatosille neljän ottelun pelikiellon 2.10.2021 Kärpät–SaiPa-ottelussa tapahtuneesta taklauksesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Kärpät–SaiPa
Peliaika: 5.20
Pelipäivä: 2.10­.2021

1. Selostus asiasta

SaiPa–Kärpät-ottelun peliajassa 5.20 SaiPan Dominik Lakatos taklaa laidan lähellä Kärppien Topi Niemelää. Ottelussa taklauksesta tuomittiin Lakatosille 2+10 minuutin rangaistus laitataklauksesta (sääntö 41).

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Lakatosille ottelurangaistus selkään taklauksesta (sääntö 43) taikka laitataklauksesta (sääntö 41), koska tilanteessa tapahtuu: tarpeeton taklaus selkäpuolelta haavoittuvassa asemassa olevaan vastustajaan; vaarallinen teko laidan lähellä, jossa on suuri loukkaantumisvaara.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Taklauksen kohteena ollut Niemelä ei loukkaantunut tilanteessa. Lakatos on antanut kirjallisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Kurinpitodelegaatio on katsonut käsiteltävänä olevaa tilannetta koskevat ottelutallenteet ja lukenut Lakatosin lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteen mukaan Niemelä liukuu Kärppien hyökkäysalueella laidassa olevaa irtokiekkoa ja pyrkii pelaamaan kiekon yhdellä kosketuksella laitaa myöden hyökkäysalueen kulmaan. Samanaikaisesti Niemelän mennessä kohti kiekkoa, hänen takanaan tilanteeseen liukuu Lakatos. Niemelän pelatessa kiekkoa Lakatos kohdistaa Niemelän selkään voimakkaan kahden käden tönäisyn. Niemelä on tällöin noin metrin päässä laidasta. Kontaktin voimasta Niemelä lentää voimakkaasti pää edellä laitaan.

Sääntökirjan säännön 41 mukaan laitataklaus on teko, jossa pelaaja taklaa tai työntää puolustuskyvytöntä vastustajaa aiheuttaen vastustajan voimakkaan tai vaarallisen osumisen tai törmäämisen laitaa vasten. Sääntökirjan säännön 43 mukaan selästä taklaus on teko, jossa taklaus kohdistetaan haavoittuvassa asemassa olevaan pelaajaan, joka ei ole tietoinen uhkaavasta iskusta ja täten ei pysty suojaaman tai puolustamaan itseään tällaiselta iskulta, ja kontakti kohdistuu taklattavan vartaloon selkäpuolelta. Kummankin säännön rikkomisesta määrätään: pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR). Ottelurangaistuksen tilanteessa tulee lisäksi määrättäväksi pelikielto.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että Lakatos on työntämisellään aiheuttanut puolustuskyvyttömän ja haavoittuvassa asemassa olevan pelaajan voimakkaan kaatumisen laitaan. Lisäksi delegaatio toteaa, että koska Niemelä on ollut tietoinen takanaan olleesta vastustajasta, teko täyttää ennemmin laitataklauksen tunnusmerkistön.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että pelitilanteessa tapahtuu tarpeeton kontakti selkäpuolelta, mikä aiheuttaa erittäin voimakkaan laitaan kaatumisen. Teko on suoritettu vastustajan ollessa noin metrin päässä laidasta ja sen erittäin todennäköisenä seurauksena on pelaajan kaatuminen päin laitaa. Lisäksi teolla aiheutetaan riski erittäin vakavalle loukkaantumiselle. Edellä todettujen seikkojen perusteella tilanteesta tulee määrättäväksi ottelurangaistus. Pelikiellon keston osalta kurinpitodelegaatio on ottanut huomioon edellisellä kaudella laitataklauksista annetut rangaistukset ja pitää Lakatosin tekoa neljän ottelun pelikiellon arvoisena. Lakatosilla ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa Liigasta.

3. Ratkaisu

SaiPan Dominik Lakatosille määrätään neljän (4) ottelun pelikielto. Lakatos on pelikiellossa SaiPan neljän seuraavan ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

5. lokakuuta 2021

Liigan Kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen