KalPan Henri Knuutiselle kolmen ottelun pelikielto

22.4.2021

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt KalPan Henri Knuutiselle kolmen ottelun pelikiellon 20.4.2021 Tappara–KalPa-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Tappara–KalPa
Peliaika: 82.59
Pelipäivä: 20.4.2021

1. Selostus asiasta

Tappara–KalPa-ottelun peliajassa 82.59 KalPan Henri Knuutinen taklaa Tapparan Blake Parlettia. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Knuutiselle ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen (5+PR) pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 124).

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Knuutiselle ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 124), koska tilanteessa tapahtuu: suora osuma päähän; taklaus tulee kuolleesta kulmasta; taklaaja tekee teräviä luistelupotkuja taklauksen tehostamiseksi.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Parlett loukkaantui tilanteessa, eikä pelannut enää ottelussa.

Knuutinen on antanut kirjallisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Säännön i ja ii kohtien mukaan päähän kohdistuvasta taklauksesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+20) tai ottelurangaistus (OR).

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilanteesta olevat videot ja lukenut Knuutisen lausuman. Delegaatio toteaa, että Tapparan hyökkäyksen edetessä keskialueelle Parlett saa kiekon haltuunsa ja jatkaa luistelua hyökkäyssuuntaan. Knuutinen reagoi Parlettin kiekolliseksi tulemiseen suuntaamalla luisteluaan kohti Parlettia ja kääntymällä tämän eteen. Kontaktissa Knuutinen osuu oikealla olkapäällään Parlettia päähän. Pelaajien kesken ei ole juurikaan muuta kontaktia. Tällä perusteella tilanteessa tapahtuu säännön 124 tarkoittama vastustajan päähän kohdistunut taklaus.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että edellä kuvatusta Knuutisen tilanteen pelaamisesta aiheutuu suora kontakti Parlettia päähän, joka aiheuttaa loukkaantumisen. Kurinpitodelegaatio toteaa videon perusteella, että Parlettin peliasento on tilanteessa tavanomainen, eikä se muutu matalammaksi ennen kontaktin tapahtumista. Delegaatio ei pidä Knuutisen osumista vastustajan päähän tarkoituksellisesti suunnattuna taklauksena, vaan enemmän "eteen ajamisena", josta aiheutuu kontakti Parlettia päähän, koska Knuutinen ei korosta kontaktia ylöspäin suuntautuvalla voimalla ja pitää peliasentonsa samanlaisena tilanteen ajan. Delegaatio toteaa myös, että kyseessä ei ole kuolleesta kulmasta tuleva taklaus, vaan Knuutinen tulee tilanteeseen Parlettin liikesuuntaan nähden etuviistosta. Edellä todetuista lieventävistä seikoista huolimatta kurinpitodelegaatio pitää tilanteessa Knuutisen suoraa osumista vastustajan päähän ottelurangaistuksen arvoisena tekona.

Liigan hallitus on 29.9.2020 julkaistussa päätöksessä tarkentanut Liigan kurinpitomenettelyssä päähän kohdistuvista taklauksista annettavia sanktioita. Lähtökohtana kaikista taklaamalla suoritetuista päähän kohdistuvista ja ottelurangaistuksen arvoiseksi katsottavista taklauksista on antaa vähintään viiden (5) ottelun pelikielto. Toisaalta rangaistus voidaan määrätä tätä alempana, jos kyse ei ole taklaustilanteesta tai joissa kontaktin voimakkuus tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moitittavuus on vähäinen. Kurinpitodelegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä tilanteesta kuvatut seikat – erityisesti sen, että kyse on enemmän "eteen ajamisesta" kuin varsinaisesta taklauksesta – huomioon ja pitää Knuutisen tilanteen pelaamista vähäisempänä kuin viiden ottelun pelikiellon arvoisena tekona. Delegaatio pitää tekoa siitä aiheutuva seuraus huomioiden kolmen ottelun pelikiellon arvoisena.

Knuutisella ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa.

3. Ratkaisu

KalPan Henri Knuutiselle määrätään kolmen (3) ottelun pelikielto. Knuutinen on pelikiellossa KalPan kolmen seuraavan playoffs-ottelun ajan. Mikäli pelikielto ei tule kokonaan kärsityiksi playoffs-otteluissa, Knuutinen on pelikiellossa edustamansa seuran seuraavissa Liiga-otteluissa siten, että pelikielto tulee kokonaan kärsityksi.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

21. huhtikuuta 2021

Liigan Kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen