TPS:n Petteri Wirtaselle viiden ottelun pelikielto

24.3.2021

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt TPS:n Petteri Wirtaselle viiden ottelun pelikiellon 19.3.2021 TPS–Pelicans-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: TPS–Pelicans
Peliaika: 19.57
Pelipäivä: 19.3.2021

1. Selostus asiasta

TPS–Pelicans-ottelun peliajassa 19.57 TPS:n Petteri Wirtanen taklaa Pelicansin Iikka Kangasniemeä. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Wirtaselle ison rangaistuksen ja pelirangaistuksen (5 + 20) polvitaklauksesta (sääntö 152).

Liigan tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Wirtaselle ottelurangaistus polvitaklauksesta (sääntö 152) koska: taklauksessa tulee voimakas osuma polveen; taklattavan peliasema ei muutu ennen taklausta; taklattu pelaaja jättää pelin kesken.

Kurinpitodelegaatio on saanut suullisen lausuman Wirtaselta.

Taklattu Kangasniemi loukkaantui tilanteessa ja joutui jättämään ottelun kesken.

Wirtanen on määrätty kurinpitodelegaation 19.3.2021 tekemällä päätöksellä väliaikaiseen pelikieltoon kurinpitokäsittelyn ajaksi.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 152 mukaan polvitaklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja ojentaa polveaan tarkoituksenaan osua vastustajaan. Säännön ii-kohdan mukaan pelaajalle, joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa polvitaklauksella, tuomitaan harkinnan mukaan joko iso rangaistus ja automaattinen pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR).

Kurinpitodelegaatio on kuullut Wirtasen lausuman ja katsonut tilannetta koskevat videot. Videotallenteelta tehtävien havaintojen mukaan Pelicansin pelatessa ylivoimalla Kangasniemi luistelee kiekollisena pelaajana keskialueella poikki kentän samalla kun häntä painostaa takaviistosta TPS:n pelaaja. Samanaikaisesti Kangasniemeä vastaan luistelee Wirtanen, joka lähtee taklaamaan Kangasniemeä. Hieman ennen taklausta Kangasniemi pelaa kiekon eteenpäin kohti toista Pelicansin pelaajaa. Kurinpitodelegaatio toteaa, että taklaushetkellä Kangasniemeä pidetään edelleen kiekollisena pelaajana, jota voidaan sääntöjen mukaisesti taklata. Edelleen kurinpitodelegaatio toteaa, että videolta tehtävien havaintojen mukaan Wirtanen lähtee taklaukseen tasapainoisessa asennossa molemmat luistimet jäässä ja oikea olkapää edellä. Juuri ennen kontaktia Wirtanen kuitenkin työntää oikean jalkansa eteenpäin nostaen sen lisäksi jäästä ilmaan. Taklauksessa pelaajien välinen kontakti aiheutuu pääosin Wirtasen oikeasta polvesta, joka osuu Kangasniemen oikeaan polveen. Kurinpitodelegaatio toteaa, että edellä kuvattu Wirtasen taklaus täyttää säännön 152 tarkoittaman polvitaklauksen tunnusmerkistön.

Lisäksi kurinpitodelegaatio toteaa, että polvitaklaus ei aiheudu taklattavan viime hetken väistämisestä – kuten monesti jääkiekossa tapahtuu – vaan siitä, että Wirtanen suorittaa taklauksen oikea jalka irti jäästä ja lisäksi polvi eteenpäin työnnettynä. Edellä todetusti kurinpitodelegaatio katsoo, että Wirtasen teko täyttää polvitaklauksen tunnusmerkistön ja taklauksen suorittamistapa huomioiden sillä on piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa.

Ottaen huomioon kuluvalla ja edellisellä kaudella polvitaklauksista määrätyt pelikieltojen pituudet ja sen, että taklattu loukkaantui sekä taklauksessa tapahtuneen polven selkeän kurotuksen ja pelitilanteen kokonaisuudessaan, kurinpitodelegaatio katsoo, että tilanteesta tulee määrätä ottelurangaistus. Taklausta kokonaisuutena arvioiden ja edellä lausutut asiat huomioiden kurinpitodelegaatio pitää oikeana seurauksena viiden ottelun pelikieltoa. Wirtasella ei ole huomioitavaa kurinpitohistoriaa Liigasta.

3. Ratkaisu

TPS:n Petteri Wirtaselle määrätään viiden (5) ottelun pelikielto. Wirtanen on kärsinyt pelikiellostaan yhden (1) ottelun väliaikaisen pelikiellon aikana, joten Wirtanen on pelikiellossa TPS:n seuraavien neljän (4) ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

23. maaliskuuta 2021

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen