Lukon Kristian Pospisilille neljän ottelun pelikielto

19.3.2021

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt Lukon Kristian Pospisilille neljän ottelun pelikiellon 17.3.2021 Lukko–Pelicans-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Lukko-Pelicans
Peliaika: 26.08
Pelipäivä: 17.3.2021

1. Selostus asiasta

Lukko–Pelicans-ottelun peliajassa 26.08 Lukon Kristian Pospisil taklaa Pelicansin Veeti Vainiota. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Pospisilille pienen rangaistuksen ja käytösrangaistuksen (2+10) pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 124).

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Pospisilille ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 124), koska kyseessä on suora osuma pelkästään päähän ja piittaamaton teko.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Vainio loukkaantui tilanteessa eikä pelannut ottelun loppuun asti.

Pospisil on antanut suullisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Säännön i ja ii kohtien mukaan päähän kohdistuvasta taklauksesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+20) tai ottelurangaistus (OR).

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilanteesta olevat videoklipit ja kuullut Pospisilin lausuman. Delegaatio toteaa, että Vainio saa Pelicansin hyökkäysalueelle keskikaistalla irtokiekon ja lähtee välittömästi laukomaan kiekkoa kohti Lukon maalia rannelaukauksella. Samanaikaisesti Vainion laukaisun aikaan Pospisil luistelee kohti Vainiota ja kurottaa mailallaan pyrkien estämään laukauksen. Pospisilin kurotus ei ylety Vainion mailaan ja tämä onnistuu laukaisemaan kiekon. Välittömästi tämän jälkeen Pospisil osuu Vainiota oikealla olkapäällä päähän. Pelaajien kesken ei ole muuta kontaktia. Tällä perusteella tilanteessa tapahtuu säännön 124 tarkoittaman vastustajan päähän kohdistunut taklaus.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että edellä kuvatusta Pospisilin tilanteen pelaamisesta aiheutuu suora kontakti Vainiota päähän, joka aiheuttaa loukkaantumisen. Kurinpitodelegaatio toteaa videon perusteella, että Vainion peliasento on jo ennen kiekon haltuun saamista matala, joka Pospisilin on tullut havaita tilanteeseen tullessa. Delegaatio ei pidä Pospisilin osumista Vainion päähän tarkoituksellisena tekona, mutta delegaation näkemyksen mukaan Pospisilin olisi ennen kontaktia pitänyt huomioida Vainion peliasento ja Pospisililla on ollut riittävä mahdollisuus välttää osuma Vainion päähän. Edellä mainituilla perusteilla kurinpitodelegaatio pitää Pospisilin osumista vastustajan päähän ottelurangaistuksen arvoisena tekona.

Liigan hallitus on 29.9.2020 julkaistussa päätöksessä tarkentanut Liigan kurinpitomenettelyssä päähän kohdistuvista taklauksista annettavia sanktioita. Lähtökohtana kaikista taklaamalla suoritetuista päähän kohdistuvista ja ottelurangaistuksen arvoiseksi katsottavista taklauksista annetaan vähintään viiden (5) ottelun pelikielto. Toisaalta rangaistus voidaan määrätä tätä alempana, jos kyse ei ole taklaustilanteesta tai jos kontaktin voimakkuus tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moitittavuus on vähäinen. Kurinpitodelegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä tilanteesta kuvatut seikat huomioon ja pitää Pospisilin tilanteen pelaamista vähäisempänä kuin viiden ottelun pelikiellon arvoisena tekona. Delegaatio pitää tekoa siitä aiheutuva seuraus huomioiden neljän ottelun pelikiellon arvoisena.

Pospisililla ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa.

3. Ratkaisu

Lukon Kristian Pospisilille määrätään neljän (4) ottelun pelikielto. Pospisil on pelikiellossa Lukon neljän seuraavan ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

18. maaliskuuta 2021

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen