JYPin Niko Seppälälle yhden ottelun pelikielto

11.3.2021

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt JYPin Niko Seppälälle yhden ottelun pelikiellon 9.3.2021 KalPa–JYP-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: KalPa–JYP
Peliaika: 59.53
Pelipäivä: 9.3.2021

1. Selostus asiasta

KalPa–JYP-ottelun peliajassa 59.53 KalPan Alexander Ruutun ja JYPin Niko Seppälän välillä on kiistatilanne. Tilanteessa Seppälälle tuomitaan ottelun tuomariston tuomesta pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10) pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Seppälälle ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta (sääntö 124), koska pelikatkolla Seppälä aiheuttaa suoran osuman vastustajan päähän poikittaisella mailalla.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Ruuttu ei loukkaantunut teon seurauksena.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Säännön i ja ii kohtien mukaan päähän kohdistuvasta taklauksesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+PR) tai ottelurangaistus (OR).

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilannetta koskevat ottelutallenteet ja lukenut Seppälän lausuman. Kurinpitodelegaatio toteaa, että videotallenteen mukaan pelikatkolla Seppälän ja Ruutun välillä on kontaktitilanne, jonka jälkeen molemmat pelaajat ovat samanlailla aktiivisia jatkamaan keskinäistä yhteenottoa. Tässä tilanteesta Seppälä iskee poikittaisella mailalla Ruuttua päähän. Kurinpitodelegaatio toteaa, että Seppälän poikittaisessa mailassa on kyse säännön 124 tarkoittamasta vastustajan pään tai niskan alueelle kohdistuvasta taklauksesta.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että tilanne alkaa tyypillisellä pelaajien kontaktitilanteella. Pelikatkolla ensimmäisen pelaajien välisen fyysisen kontaktin jälkeen Seppälä jatkaa tilannetta poikittaisella mailalla vastustajaa päähän. Tilanteessa myös Ruuttu on aktiivinen ja pyrkii antamaan poikittaisen mailan iskun Seppälään. Delegaatio toteaa, että Seppälän poikittainen maila osuu suoraan vastustajaa päähän, joten tilanteesta tulee määrätä ottelurangaistus.

Pelikiellon pituuden osalta delegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä todetut seikat sekä tilanteen kokonaisuudessaan huomioon sekä kuluvalla ja edellisellä kaudella aiemmat päähän kohdistuneista taklauksista annetut rangaistukset. Kurinpitodelegaatio pitää Seppälän tekoa kuitenkin selvästi kevyempänä kuin tapauksessa 7/2020-2021, jossa on määrätty kolmen ottelun pelikielto pelikatkolla tapahtuneesta poikittaisen mailan iskusta vastustajan päähän. Näillä perusteilla kurinpitodelegaatio pitää tästä tilanteesta riittävänä rangaistuksena yhden ottelun pelikieltoa.

3. Ratkaisu

JYPin Niko Seppälälle määrätään yhden (1) ottelun pelikielto.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

10. maaliskuuta 2021

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen