HIFK:n Johan Motinille viiden ottelun pelikielto

23.2.2021

Liigan kurinpitodelegaatio on määrännyt HIFK:n Johan Motinille viiden ottelun pelikiellon 19.2.2021 Pelicans–HIFK-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Pelicans–HIFK
Peliaika: 29.08
Pelipäivä: 19.2.2021

1. Selostus asiasta

Pelicans–HIFK-ottelun peliajassa 29.08 HIFK:n Johan Motin taklaa Pelicansin Miro-Pekka Saarelaista. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Motinille pienen rangaistuksen ja käytösrangaistuksen (2+10) syynä pään tai niskan alueelle kohdistunut taklaus (sääntö 124).

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Motinille ottelurangaistus syynä pään tai niskan alueelle kohdistunut taklaus (sääntö 124) koska:
– taklaus tulee kuolleesta kulmasta ja aiheutuu suora osuma päähän;
– teko on piittaamaton ja vaarantaa taklattavan (loukkaantumisriski)

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Saarelainen ei loukkaantunut tilanteessa.

Kurinpitodelegaatio on määrännyt Motinin väliaikaiseen pelikieltoon kurinpitokäsittelyn ajaksi 20.2.2021 tehdyllä päätöksellä.

Motin on antanut kirjallisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Säännön i ja ii kohtien mukaan päähän kohdistuvasta taklauksesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+20) tai ottelurangaistus (OR).

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilanteesta olevat videoklipit ja lukenut Motinin lausuman. Delegaatio toteaa, että videolta tehtyjen havaintojen mukaan keskialueella hyökkäyssuuntaan luistelevaa Saarelaista kohden tulee oman puolustajan toimesta pystysyöttö. Motin näkee syötön ja lähtee taklaamaan Saarelaista edestäpäin. Samanaikaisesti Saarelaisen saadessa kiekon Motin taklaa tätä.

Edelleen delegaatio toteaa, että Motin tulee taklaukseen pelitilanne huomioiden suhteellisen vähäisellä vauhdilla. Taklaus tapahtuu olkapäällä, joka osuu Saarelaista päähän. Pelaajien välillä ei ole muuten vartalokontaktia. Kurinpitodelegaatio toteaa, että kyseessä on säännön 124 tarkoittama vastustajan pään tai niskan alueelle kohdistunut taklaus.

Liigan hallitus on 29.9.2020 julkaistussa päätöksessä tarkentanut Liigan kurinpitomenettelyssä päähän kohdistuvista taklauksista annettavia sanktioita. Lähtökohta on, että kaikista taklaamalla suoritetuista päähän kohdistuvista ja ottelurangaistuksen arvoiseksi katsottavista taklauksista annetaan vähintään viiden (5) ottelun pelikielto. Toisaalta rangaistus voidaan määrätä tätä alempana, jos kyse ei ole taklaustilanteesta tai jossa kontaktin voimakkuus tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moitittavuus on vähäinen.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että edellä kuvatusta Motinin taklauksesta aiheutuu suora ja voimakas osuma Saarelaista päähän. Taklaus ei aiheuta loukkaantumista. Kurinpitodelegaatio on ottanut pelikiellon keston osalta huomioon edellä todetut asiat sekä kuluvalla kaudella säännön 124 rikkeistä annetut pelikieltojen kestot ja katsoo, että oikea pelikielto on viisi ottelua.

Motinilla ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa.

3. Ratkaisu

HIFK:n Johan Motinille määrätään viiden (5) ottelun pelikielto. Motin on kärsinyt pelikiellostaan yhden ottelun väliaikaisen pelikiellon aikana. Motin on pelikiellossa HIFK:n seuraavien neljän ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

22. helmikuuta 2021

Liigan kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen