KalPan Henri Knuutisen taklauksesta ei pelikieltoa

17.2.2021

Liigan kurinpitodelegaatio ei määrännyt KalPan Henri Knuutiselle pelikieltoa 13.2.2021 pelatussa KalPa–SaiPa-ottelussa tapahtuneesta taklauksesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: KalPa–SaiPa
Peliaika: 25.42
Pelipäivä: 13.2.2021

1. Selostus asiasta

KalPa–SaiPa-ottelun peliajassa 25.42 KalPan Henri Knuutinen taklaa SaiPan Mikko Juusolaa. Ottelussa tilanteesta ei tuomittu rangaistuksia.

Tilannehuone on katsonut kyseisen tilanteen, ja päävideotuomari on asettanut teon edelleen kurinpitokäsittelyyn, koska päävideotuomarin näkemyksen mukaan tilanteesta tulisi määrätä Knuutiselle ottelurangaistus pään tai niskan alueelle kohdistuneesta taklauksesta, koska taklauksessa tulee suora osuma päähän ja tilanteesta on loukkaantumisriski.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Juusola ei loukkaantunut tilanteessa.

Knuutinen on antanut kirjallisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Säännön i ja ii kohtien mukaan päähän kohdistuvasta taklauksesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+20) tai ottelurangaistus (OR).

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilanteesta olevat videoklipit ja lukenut Knuutisen lausuman. Delegaatio toteaa, että videolta tehtyjen havaintojen mukaan Juusola pyrkii kiekollisena pelaamaan keskialueella kiekkoa KalPan puolustuspäätyyn. Samanaikaisesti Knuutinen luistelee kohti tätä ja saa mailahäirinnällä estettyä kiekon päätyyn lyömisen. Samalla Knuutinen taklaa Juusolaa edestäpäin. Taklaus kohdistuu pääasiallisesti Knuutisen vartaloon, mutta osaksi myös päähän.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että edellä kuvattu Knuutisen taklaus on suoritettu kiekolliseen pelaajaan. Knuutisen taklaus ei suuntaudu ylöspäin. Edelleen kurinpitodelegaatio toteaa, että taklauksen suurin voima kohdistuu valtaosin taklatun pelaajan vartaloon ja osittain taklauksessa tapahtuva pääosuma liittyy Juusolan matalaan peliasentoon. Edellä todetuilla kriteereillä kurinpitodelegaatio ei pidä taklausta ottelurangaistusta edellyttävänä taklauksena.

3. Ratkaisu

KalPan Henri Knuutiselle ei määrätä pelikieltoa.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

16. helmikuuta 2021

Liigan Kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen