Kärppien Miihkali Tepolle kahden ottelun pelikielto

10.11.2020

Liigan kurinpitodelegaatio määräsi Kärppien Miihkali Tepolle kahden ottelun pelikiellon viime perjantain Kärpät–SaiPa-ottelussa tapahtuneesta tilanteesta.

Kurinpitopäätös kokonaisuudessaan

Ottelu: Kärpät–SaiPa
Peliaika: 31.11
Pelipäivä: 6.11.2020

1. Selostus asiasta

Kärpät–SaiPa-ottelun peliajassa 31.11 Kärppien Miihkali Teppo taklasi kiekotonta SaiPan Ville Petmania. Ottelun tuomaristo tuomitsi tilanteesta Tepolle 5 minuutin rangaistuksen ja pelirangaistuksen (5+PR) estämisestä (sääntö 149).

Liigan tilannehuone on katsonut tilanteen ja asettanut sen kurinpitokäsittelyyn ottelurangaistusta edellyttävänä tilanteena.

Tilanne näkyy ottelun videotallenteelta. Petman loukkaantui tilanteessa, eikä pelannut enää ottelussa.

Teppo on antanut suullisen lausuman tilanteesta.

2. Sovellettavat säännöt ja ratkaisun perustelut

Sääntökirjan säännön 124 mukaan päähän kohdistuvalla taklauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa pelaaja kohdistaa millaisen iskun tahansa millä tahansa vartalonsa tai varusteensa osalla vastustajan pään ja niskan alueelle tai iskee tai runnoo vastustajan pään suojalasia tai laitaa vasten. Tämä sääntö syrjäyttää kaikki vastaavat pään ja niskan alueelle kohdistuvat teot paitsi tappeluun liittyvät. Säännön i ja ii kohtien mukaan päähän kohdistuvasta taklauksesta määrätään harkinnan mukaan pieni rangaistus ja käytösrangaistus (2+10); iso rangaistus ja pelirangaistus (5+20) tai ottelurangaistus (OR).

Kurinpitodelegaatio on katsonut tilanteesta olevat videoklipit ja kuullut Tepon lausuman. Delegaatio toteaa, että videolta tehtyjen havaintojen mukaan pelin ollessa Kärppien hyökkäysalueella, painottoman puolen puolustajana pelaava Teppo lähtee luistelemaan kohti SaiPan maalia kun kiekkoa ollaan toimittamassa toiselta puolelta maalille. Kiekon mennessä maalin ohitse kohti kaukalon kulmaan SaiPan Petman reagoi tilanteeseen ja pyrkii lähtemään kohti kiekkoa. Samanaikaisesti Teppo luistelee takaviistosta Petmanin ohitse osuen tätä vasemmalla olkapäällään päähän. Pelaajien kesken ei ole muuta kontaktia.

Kurinpitodelegaatio toteaa, että edellä kuvatusta Tepon tilanteen pelaamisesta aiheutuu suora kontakti Petmania päähän. Kurinpitodelegaatio toteaa Tepon lausuman ja videon perusteella, että Teppo on maalia kohden luistellessaan tietoinen Petmanin sijainnista. Toisaalta delegaatio katsoo vastoin Tepon lausumassa esittämää, että Tepolla olisi ollut mahdollisuus reagoida kulmaan menevään kiekkoon ja välttää kiekottomaan Petmaniin osuminen. Delegaatio ei pidä Tepon osumista Petmania päähän tarkoituksellisena tekona, mutta tästä huolimatta tilanne arvioidaan säännön 124 määritelmässä todetulla tavalla vastustajan päähän kohdistuneena taklauksena.

Rangaistusharkinnan osalta kurinpitodelegaatio toteaa, että Teppo näkee Petmanin tilanteen pelaamisen ja samalla sen, ettei Petman ole tietoinen takaviistosta tilanteeseen tulevasta vastustajasta. Edelleen kurinpitodelegaatio toteaa, ettei Teppo tee tilanteessa varsinaista taklausta Petmaniin, mutta pelaa tilanteen huolimattomasti. Tepon tilanteen pelaamisen seurauksena tilanteessa tapahtuu suora osuma Petmania päähän. Edellä mainituilla perusteilla kurinpitodelegaatio pitää Tepon tekoa ottelurangaistuksen arvoisena.

Liigan hallitus on 29.9.2020 julkaistussa päätöksessä tarkentanut Liigan kurinpitomenettelyssä päähän kohdistuvista taklauksista annettavia sanktioita. Lähtökohta kaikista taklaamalla suoritetuista päähän kohdistuvista ja ottelurangaistuksen arvoiseksi katsottavista taklauksista annetaan vähintään viiden (5) ottelun pelikielto. Toisaalta rangaistus voidaan määrätä tätä alempana, jos kyse ei ole taklaustilanteesta tai joissa kontaktin voimakkuus tai osuman aiheuttavan pelaajan toiminnan moitittavuus on vähäinen. Kurinpitodelegaatio on ottanut rangaistusharkinnassa edellä tilanteesta kuvatut seikat huomioon ja pitää Tepon tilanteen pelaamista vähäisempänä kuin viiden ottelun pelikiellon arvoisena tekona. Delegaatio pitää Tepon tekoa kahden ottelun pelikiellon arvoisena.

Tepolla ei ole huomioon otettavaa kurinpitohistoriaa.

3. Ratkaisu

Kärppien Miihkali Tepolle määrätään kahden (2) ottelun pelikielto. Teppo on pelikiellossa Kärppien kahden seuraavan ottelun ajan.

4. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen sääntöjen 9-12 §:ien mukaisella tavalla. Valitus tulee toimittaa oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

5. Päiväys ja allekirjoitus

9. marraskuuta 2020

Liigan Kurinpitodelegaatio

Sampo Liusjärvi
Kurinpitodelegaation puheenjohtaja


---
Julkaisija: Antti Seppänen